Sidang Editor

KETUA EDITOR

Prof. Madya Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi

Sastera Kanak-kanak dan Remaja, Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu dan Cerpen Melayu

Universiti Putra Malaysia

Universiti  Google Scholar

 

EDITOR

 Prof. Madya Dr. Roslina Abu Bakar

Tradisi Lisan, Cerita Rakyat Melayu, Manuskrip Melayu Tradisional

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Prof. Madya Dr. Roslina Mamat

Analisis wacana, bahasa dan budaya popular Jepun

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Prof. Madya Dr. Che Ibrahim Salleh

Linguistik Terapan, Tatabahasa

Universiti Putra Malaysia

Universiti

 

Dr. Rozita Che Rodi

Semantik Budaya, Semantik Leksikal, Medan Semantik, Pemikiran dan Peradaban Melayu

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Dr. Halis Azhan Mohd. Hanafiah

Penulisan Kreatif; Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja; Penterjemahan Kesusasteraan

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Dr. Ida Baizura Bahar

Kesusasteraan Inggeris, Kesusasteraan Inggeris dan Melayu di Alam Melayu, Kesusasteraan Bandingan, Sosiologi Kesusasteraan

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Dr. Rahimah Hamdan

Kesusasteraan Melayu Tradisional (Manuskrip Melayu; Prosa dan Puisi Melayu Tradisional), Autobiografi dan Biografi dalam Pensejarahan Melayu

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

Dr. Zuraini Jusoh

Prospek Kerjaya Bidang Bahasa Melayu; Potensi Bidang Bahasa Melayu

Universiti Putra Malaysia

Universiti Google Scholar

 

ANGGOTA SIDANG EDITORIAL LUAR

Arndt GrafLinguistik dan Bahasa Melayu, Goethe-University Frankfurt, Germany.

Barbara Watson AndayaPengajian Sejarah Alam Melayu, University of Hawai‘i, USA.

Deddy MulyanaKomunikasi antara budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

Mohamad Mokhtar Abu Hassan, Kesusasteraan Melayu Moden, Universiti Malaya.

Noriah MohamedBahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Sains Malaysia.

Osman BakarFalsafah Sains, Peradaban dan Pemikiran Islam, Universiti Brunei Darussalam.

Syed Farid Alatas, Sosiologi Pengajian Masyarakat dan Budaya Melayu, National University of Singapore.

Wu Zong YuBahasa, Sastera dan Pengajian Melayu, Beijing Foreign Studies University, China.

Zaharani AhmadBahasa Melayu dan Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Pembantu Editorial

Adilatul Azizah - Universiti Putra Malaysia