Principal Contact

Profesor Madya Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi
Ketua Editor, Jurnal Pertanika MAHAWANGSA
Universiti Putra Malaysia
Phone 03-97693714